call us on: +86-18680225323  E-mail: Export@kntank.com  
guangzhou jieming bIQ Treatment luch co., Ltd
ghogh HablI': +86-18680225323
email: Export@kntank.com
Products Categorys
pvc Bag Filter

pvc Bag Filter

vaj QochQo'chuqlaw' vIHtaHbogh pvc bag filter vo' qabwIj laSvargh qaStaHvIS jungwoq, guangzhou jieming bIQ Treatment luch co., Ltd De' consult reH legh chavmoH. pvc Bag Filter jm pvc bag filter pat anew filter pat. vuDmey'e' jen precision, tIn flow, ngeD.

vaj QochQo'chuqlaw' vIHtaHbogh pvc bag filter vo' qabwIj laSvargh qaStaHvIS jungwoq, guangzhou jieming bIQ Treatment luch co., Ltd De' consult reH legh chavmoH.

pvc Bag Filter

JMpvc bag filterpat anew filter pat. vuDmey'e' jen precision, tIn flow, ngeD installation 'ej leH. vaj laH widely ngat qaStaHvIS yotlh tIn mInDu'Daj 'ej boch treatment, Soj, cosmetic, chemistry, Hergh, textile, etc. consists 'oH housing, ngaq basket, filter bag je.

qaStaHvIS 2008, lo' law' ghantoH patent, patent ghobe' Suq 'oH : 200720303058.9

qaStaHvIS 2010, patent chab, ghobe' patent Suq 'oH : 200710164500.9

0-0.6 chav 'oH fatigue bIngDaq ghItlh leghlu' 100,000 poH recycle mpa successfully.

Segh

size

bag Size

pa' ghap

l (Inlet bIQ 'ab)

max joH rop

JM-BF-1-1-MACH

255-H785

7 (178 mm)-h17 (419 mm).

FLG:DN50 GHAP ANSI 2

630

MACH = 0.4MPA

JM-BF-1-2-MACH

255-H1180

7 (178 mm)-h17 (813 mm).

1050

JM-BF-1-1-B

255-H820

7 (178 mm)-h17 (419 mm).

665

B = 0.7MPA

JM-BF-1-2-B

255-H1200

7 (178 mm)-h17 (813 mm).


note: jmpvc bag filterlaH Hap 'u' Hoch Hoch precision filter bag 1pcs, jom. nIv working Hat 45. size cha' qung neH filter yuvtlhe' g1 ghap 4.

pvc bag filterElement Qap:

vaj qang tIn, mInDu'Daj 'ej boch jIHMej purged vaj bag filter inlet, vaj tIn mInDu'Daj 'ej boch flow vo' inner ghor bag outer ghor vo'. tagha', chenpu' 'oH chaH ngeHmeH tank. reverse, 'uchtaH impurity neH bag. filter laH recycle HeghDI' latlh bag chu' choH.

pvc bag filterproduct Merits:

1. resistant, qaStaHvIS QaQ corrosion ghaj upvc Hap 'u'.

2. latlh vanglu'Qo'DI' chenmoH filter pat unique ta'wIj'e'.

3. bag laH bot 'oH plunged Qutlh basket pagh inner nIj.

4. QaQ Hoch 'ej compact inner construct.

5. jen precision, laH filter range vo' 0.5 ~ 200um.

6. jen efficiency filter: Qapchu' flow tIn mInDu'Daj 'ej boch, tIn capacity impurity. 'ay' vIta'Qo' competitive.

Hot Tags: pvc bag filter jungwoq laSvargh,
relate products
maHvaD contact
Address:pa' 306,3 floor,no.2,huangchun road, yoS tianhe, guangzhou, jungwoq
Tel: +86-18680225323  Fax:020-32207982
E-mail:Export@kntank.com
© guangzhou jieming bIQ Treatment luch co., Ltd